Over de Stichting Mondelinge Geschiedenis Nederland

De Stichting Mondelinge Geschiedenis Nederland spant zich in voor de conceptie, compositie en crossmediale publicatie van historische verhalen, steeds probleemgericht en nadrukkelijk in hun oogmerk niet antiquarisch, ter verduidelijking van de historische structuur van het dagelijks leven en dus uiteindelijk ter bevordering van het historisch besef van het algemeen publiek. De verhalen worden in hun narratieve uitwerking wel zoveel mogelijk verrijkt met particuliere wetenswaardigheden, de kleine verhaaltjes en losse “feitjes” die mensen graag vertellen omdat ze zo essentieel zijn voor het eigen levensverhaal. Door deze gecombineerde oriëntatie op zowel macro- als microgeschiedenis wordt de deelname van het publiek aan de constructie en vertelling van geschiedenis bevorderd. In deze vorm van geschiedbeoefening worden mensen immers uitgenodigd zelf actief te participeren in de constructie en vertelling van de verhalen, met hun getuigenissen en beschouwingen, terwijl anderen ertoe worden bewogen te delen in de aldus verrijkte collectieve ervaring. Gerelateerd aan de problemen van de Grote Geschiedenis, zullen de snippers en knipsels van de micro-geschiedenis dus een grote bijdrage kunnen leveren aan de versterking van het historisch bewustzijn van jong en oud. De Stichting Mondelinge Geschiedenis Nederland bevordert, kortom, de compositie en vertelling van geschiedenis ter lering en vermaak. De Stichting is dan ook uitdrukkelijk gericht op zowel de participatie als de educatie van het algemeen publiek.Het Bestuur:

drs. Huib J. Lirb, voorzitter
drs. ing. Wendy M.A. Hauwert, penningmeester
M.F.M. (Feliz) Coll, secretaris
drs. Marjolein Woltering
Kandidaat bestuurslid: drs. Frank van den Bosch

Postadres: Roeselarestraat 13, 1066SW Amsterdam