Wim Luimee, polderjongen.

Wim Luimee is de zoon van de poldermachinist  die het elektrisch gemaal van de Middelveldse Akerpolder heeft bediend van 1940 tot 1960. Hij is in gesprek met Marja van der Veldt van de Stichting De Oude Molen tijdens een ontmoeting die in december 2006 is opgenomen door M.F.M Coll en Huib J. Lirb (destijds van Dutch Indies, thans bestuursleden van de SMGN). Nodeloos misschien om te zeggen: dit is een heus polderverhaal. Het interview is  inmiddels ook gebruikt als archiefmateriaal in een recente film die Museion Media heeft gemaakt over de De Oude Molen van de Middelveldse Akerpolder.  Die film is gemaakt in opdracht van Stadsherstel Amsterdam in het kader van het omvangrijke project over de Stelling van Amsterdam (waarover meer elders op de website). Hier wordt een gedeeltelijke hermontage van die film gereproduceerd. Een schriftelijke weerslag van hetzelfde interview is te vinden op de website van de Stichting De Oude Molen (Akermolen). Met dank aan de familie Luimee en Marja van der Veldt (Stichting De Oude Molen).De Stelling van Amsterdam, Een levende waterlinie

Het verhaal van Wim Luimee maakte deel uit van een omvangrijk documentaireproject over de Stelling van Amsterdam. Op Zondag 6 september werd bij RTV NoordHolland de documentaire "De Stelling van Amsterdam: een levende waterlinie" uitgezonden. De documentaire werd gemaakt door Museion Media en is een adaptie voor TV van een film die gemaakt werd in opdracht van de provincie Noord-Holland. In deze film wordt de geschiedenis verteld van dit Unesco Werelderfgoed, maar er is ook aandacht voor de bijzondere ecologische waarde van dit ruimtelijke monument en voor het huidige gebruik van de forten in de Stelling. In totaal werden voor de provincie en diverse andere opdrachtgevers actief op het gebied van erfgoed een 15-tal films over de Stelling van Amsterdam geproduceerd tussen mei 2009 en januari 2010.