Werken met Wind en Water.Algemeen over de projecten Werken met Wind en Water en De Stelling van Amsterdam.

De conceptie van de Stichting Mondelinge Geschiedenis Nederland is een onvoorzien bijproduct van twee grootschalige documentaire televisieprojecten waar sommige van de oprichters in meerdere of mindere mate bij betrokken zijn geweest. Het eerste project was Werken met Wind en Water, een zesdelige serie van documentaires over het verleden en heden van de Nederlandse molens die in 2007 en 2008 herhaaldelijk is uitgezonden door de AVRO en RTVNH. Het tweede project was een eveneens gecompliceerd en langdurig project over de Stelling van Amsterdam in, alweer, het verleden en het heden. Ook dit project is bedacht, geproduceerd en afgewerkt door Museion Media. Het project, waarvan de eerste stappen zijn gezet in 2008, heeft geleid tot meerdere multimediale publicaties (congressen, internet, televisie, DVD), waarvan ook die in opdracht van de Provincie Noord-Holland (Cultureel Erfgoed), Recreatieschap Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Stadsherstel Amsterdam, de Gemeente Haarlemmermeer, de Gemeente Muiden en diverse behoudstichtingen en bedrijven.Werken met Wind en Water is de naam van het project waarmee de Stichting Mondelinge Geschiedenis Nederland in de komende jaren verder hoopt bij te dragen tot het behoud van de immateriële cultuur van de Hollandse molen, inzonderlijk, natuurlijk, de windmolen. De naam is identiek aan die van de documentaire televisie serie die in 2006-2007 is gemaakt op eigen initiatief van de makers (die nu ook nauw bij de SMGN zijn betrokken), in opdracht van de Stichting Het Jaar van de Molens 2007 en ten behoeve van de Vereniging de Hollandse Molen. Van de verhalen die uiteindelijk in de documentaire zijn verwerkt is slechts een klein gedeelte echt direct gebaseerd op de mondelinge overlevering van geschiedenis. Wel is er in de loop van de ongeveer anderhalf jaar die het draaien in beslag heeft genomen een enorme rijkdom aan krachtige verhalen door de makers gehoord. Die kon toen maar in beperkte mate ook worden geregistreerd omdat de productie van een televisieprogramma natuurlijk het hoofddoel was.
Toch is het project een relevant startpunt gebleken want de hele serie ademt de eeuwenoude geschiedenis van de molens en de molenaars in de uitspraken van molenaars en molenvrienden en in hun handelingen. Ten behoeve van de documentaire serie zijn dus getuigenissen opgetekend van molenaars die inzicht geven in de sterk veranderde, en sterk veranderende, wereld van de Hollandse molen. Aan de hand van die getuigenissen zijn alvast een paar korte portretten gemaakt, van molenaars met hun molens, die hopelijk vervolg zullen kunnen krijgen op een grotere schaal. Deze ambitie is vervat in het besluit van de Stichting Mondelinge Geschiedenis Nederland om te zoeken naar mogelijkheden om Werken met Wind en Water, een project dat dus oorspronkelijk door dezelfde mensen in Museion Media is gestart, in de toekomst voort te kunnen zetten en uit te breiden.
Op deze website zijn ter illustratie van het streven van de Stichting Mondelinge Geschiedenis Nederland twee verhalen gereproduceerd. Het eerste fragment betreft een film over Johan Ottevanger, een alom zeer gerespecteerde telg uit een oud geslacht van molenaars, die spreekt over de hechte band die zijn familie heeft met de molens van de Tweemanspolder bij Zevenhuizen. Het tweede fragment is het verhaal van een heldhaftige poging om in de opwekking van elektriciteit een nieuwe taak te vinden voor de traditionele windmolen. Dat is het verhaal van de familie Schuurman en hun molen De Kraay in Westbroek.

Werken met Wind en Water themakanaal

klik op het plaatje om de site te bezoeken.