Korporaal Jaap Leuring, Richter bij de Kustartillerie.

De heer Jaap Leuring (geboren op 11 april 1915 te Castricum) is een veteraan van de Stelling van Amsterdam. Dat kon iemand in die jaren nog nét zijn, twee weken per jaar, ook al was de Stelling zelf inmiddels alweer een tijdje tevoren afgezwaaid. Hij heeft in 1935 deel uitgemaakt van een groep artilleristen, afkomstig van Fort Erfprins in Den Helder, die nog geoefend hebben  met het draaikoepelgeschut van het Fort bij IJmuiden. De heer Leuring heeft veel gesproken over de tijd van zijn eerste opkomst en ook over zijn mobilisatie in 1939 te Den Helder; daar zou hij ook echt in actie komen op 10 mei 1940 met zijn luchtafweergeschut bij Grote Keeten. Op deze website presenteren we twee montages uit hetzelfde interview. De introductie is in beide gevallen ongeveer gelijk maar na een seconde of dertig lopen de films uiteen. De eerste film gaat over zijn betrokkenheid bij het Fort bij IJmuiden.
In de tweede film deelt de heer Leuring zijn herinneringen aan de Meidagen van 1940. Hij was getuige van de gevechten om het Hr. Ms. Medusa in het Schulpengat. Dat schip zou daarop naar Engeland ontkomen. Ook vertelt de heer Leuring, aanvankelijk bijna terloops, dat "ze" een Messerschmitt 109 hebben neergehaald. Als kwajongens bijna hebben de toegesnelde kustartilleristen het wrak geplunderd, direct nadat de piloot was afgevoerd. Het is een zeer opmerkelijk verhaal. Dit zou het toestel kunnen zijn geweest van Uffz G. Feld, een Messerschmitt Bf 109 E3 van het 6e Jagdgeschwader 186 die volgens het Verliesregister van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH; met het register in pdf) op 12 mei 1940 is neergekomen bij Groote Keeten. We merken wel op dat daar tussen haakjes een specificatie "Oostpolder" achter staat; die polder ligt evenwel niet bij Groote Keeten doch meer naar het Noordoosten voorbij Anna Palowna - vanwaar dus onze reserve "mogelijk". We hopen hiertoe nog contact op te nemen met de Stichting Crash '40 -'45).De Stelling van Amsterdam, Een levende waterlinie

Het verhaal van Jaap Leuring maakte deel uit van een omvangrijk documentaireproject over de Stelling van Amsterdam. Op Zondag 6 september werd bij RTV NoordHolland de documentaire "De Stelling van Amsterdam: een levende waterlinie" uitgezonden. De documentaire werd gemaakt door Museion Media en is een adaptie voor TV van een film die gemaakt werd in opdracht van de provincie Noord-Holland. In deze film wordt de geschiedenis verteld van dit Unesco Werelderfgoed, maar er is ook aandacht voor de bijzondere ecologische waarde van dit ruimtelijke monument en voor het huidige gebruik van de forten in de Stelling. In totaal werden voor de provincie en diverse andere opdrachtgevers actief op het gebied van erfgoed een 15-tal films over de Stelling van Amsterdam geproduceerd tussen mei 2009 en januari 2010.